Preguntes Més Freqüents sobre l’Olla de Grills (PMF)

Història de l’Olla de Grills: Origen i evolució

El projecte Olla de Grills va néixer el 8 d’octubre de 2005 en aquest apunt d’un dels Grills (nom que reben els membres de l’Olla). La proposta va fer que diferents persones amb ganes de parlar/escriure/opinar sobre política ens poséssim en contacte via correus electrònics. D’aquests primers contactes va néixer el primer bloc col·lectiu de l’Olla de Grills (http://olla.bloc.cat/ ).

L’11 de març de 2006, els primers Grills es van conèixer personalment per primera vegada en una reunió presencial a Barcelona. D’aquesta primera reunió en va sorgir un web amb domini propi: http://www.olladegrills.cat/

Amb el temps, i amb la gran proliferació de canvis que ha anat tenint la Catosfera (nous blocs, webs, agregadors, etc…) va portar l’Olla a uns moments difícils, de poca participació, que van portar a obrir un procés de debat per a discutir si tirar el projecte endavant i com fer-ho. Algunes de les qüestions que s’han anat discutint es poden llegir en aquesta “Carta oberta a l’Olla de Grills”.

Darrerament, alguns membres de l’Olla han anat obrint nous projectes que els han apartat o ha fet que disminuís la seva participació en aquest Bloc col·lectiu d’opinió política.

Què és l’Olla de Grills?

L’Olla de Grills és un Bloc/Web col·lectiu d’opinió política obert a tothom, amb l’objectiu d’esdevenir un Think Tank Transversal, no partidista i que té com a màxima: “Som una nació i tenim el dret de decidir”. És a dir, reconeix Catalunya/PPCC com a nació i defensa el dret d’autodeterminació com a mitjà democràtic d’emancipació nacional. A partir d’aquí, es pot estar d’acord o en desacord amb la independència, però cal acceptar el fet nacional i el dret de decidir per a poder participar-hi com a membre de ple dret.

Normes de funcionament

Una de les novetats més importants de la nova etapa que comença l’octubre de 2007, és l’establiment d’un mínim de normes de funcionament. Resumidament, el mínim a complir és el següent:

1. La participació estarà marcada per un calendari que marcarà el dia que li toca a cadascú. El calendari serà de dilluns a divendres. Dissabte i diumenge és lliure. Per tant, depenent dels que siguem, tocarà aportar un article cada dues o tres setmanes.

2. Hi pot participar tothom, és un bloc col·lectiu obert a la participació. La forma d’entrar a l’Olla és que hom ho demani als seus membres o que els propis membres busquin noves firmes.

3. No es pot tenir un càrrec polític per ser membre de l’Olla. Amb tot, hi haurà altres formes de participació com ara entrevistes, articles d’opinió puntuals, el Bloc Obert,…

4. Els articles han de ser originals, és a dir, no es pot penjar un article que ja hagi sortit en algun mitjà digital (webs, blocs,…). El què si que es pot fer és posar un enllaç al bloc personal que redireccioni a l’Olla de Grills.

5. L’Olla vol esdevenir un Think Tank transversal, no partidista i que té com a màxima: “Som una nació i tenim el dret de decidir”. És a dir, reconeix Catalunya/PPCC com a nació i defensa el dret d’autodeterminació com a mitjà democràtic d’emancipació nacional. A partir d’aquí, es pot estar d’acord o en desacord amb la independència, però cal acceptar el fet nacional i el dret de decidir.

6. S’ha d’intentar no fer partidisme amb els articles. Es pot ser militant o simpatitzant de qualsevol partit, però no es pot utilitzar l’Olla per a fer publicitat de partit.

7. Es pot escriure en qualsevol idioma.

8. Les tasques de manteniment i millora de l’Olla estaran distribuïdes entre els diferents Grills. Val a dir que són coses molt senzilles si ens ho distribuïm. Però si ho ha de fer un sol membre, la cosa es complica.

9. En cas que el dia que ens toqui publicar no puguem, s’ha de passar el torn a un altre membre.

10. Es pot publicar amb el nom real de la persona, o amb un pseudònim.

11. Com participar en l’Olla de Grills: 1) Essent membre de l’Olla (Grill), 2) Aportant comentari als articles diaris, 3) Enviant un article d’opinió a olla.grills@gmail.com per tal que surti publicat en portada al Bloc Obert de l’Olla de Grills.